одоогийн орон байр:гол нYYр> хоёр этгээдийн харилцаа

ХЯТАД, МОНГОЛЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

БНХАУ, Монгол Улсын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа сvvлийн жилvvдэд эрчимтэй хөгжиж байга бөгөөд цар хүрээ тэлсээр байна.

1. Худалдаа

1999 оноос хойш Монголын гадаад худалдаанд Хятад Улсын эзлэх хувь жил бүр 30 гаруй байгаагийн дотор Хятадын экспорт 20 гаруй хувь, импорт 40-50 гаруй хувьтай байдаг. Хятад Улс Монголын гадаад худалдаанд тэргүүлэх байрыг 6 жил дараалан эзэлж байна.

Монголын гадаад худалдаанд Хяатд улсын эзлэх хувь 1998-2004

/сая ам.доллар/

Хүснэгт 1

Жил

Нийт эргэлт

Экспорт

Импорт

Хятадын

талын

алдагдал

Үнийн

дүн

Хятад

Улс

Эзлэх

хувь

Үнийн

дүн

Хятад

Улс

Эзлэх

хувь

Үнийн

дүн

Хятад

Улс

Эзлэх

хувь

1998

789,2

176,7

22,4

316,8

110,1

34,8

472,4

66,6

14,1

-46,6

1999

761,4

285,7

37,5

335,6

208,2

60,0

425,8

77,6

18,2

-130,6

2000

1080,6

400,1

37,0

466,1

274,4

58,9

614,5

125,8

20,5

-148,6

2001

1159,2

351,7

30,3

521,5

231,9

44,4

637,7

120,2

18,8

-111,4

2002

1214,7

356,8

29,4

524,0

217,3

41,5

690,7

139,5

20,2

-77,8

2003

1387,5

448,2

32,3

600,2

276,7

46,1

787,4

171,6

21,9

-105,1

2004,9

1311,9

451,6

34,4

559,3

282,7

50,6

752,6

168,8

22,4

-113,9

 

2. Хөрөнгө оруулалт

1990 онд Хятадын хөрөнгө оруулагчд Монгол Улсад анхны хамтарсан компани байгуулснаас хойш өнөөг хүртэл Монгол-Хятадын хамтарсан хийгээд Хятадын дагнасан хөрөнгө оруулалттай 1500 гаруй компани бүртгүүлж, 454 сая ам,долларын хөрөнгө оруулаад байна. Монгол улс дахь Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтд Хятад улс тэргүүлэх байрыг 7 жил дараалан эзэлж байна.

Монгол улс дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтд

Хятад улсын эзлах хувь 1990-2004

/мянган ам.доллар/

Хүснэгт 2

Жил

Нийт дүн

Хятад улс

Эзлэх хувь

1990

965

865

89,6

1991

2,108

100

4,7

1992

1,906

593

31,1

1993

3,426

1,381

40,3

1994

11,153

2,228

20,0

1995

38,611

3,159

8,2

1996

53,635

5,257

9,8

1997

40,824

9,358

22,9

1998

45,920

24,673

53,7

1999

86,865

22,192

25,5

2000

93,707

33,011

35,2

2001

122,761

47,529

38,7

2002

174,820

135,344

77,4

2003

196,821

45,370

23,1

2004,9

205827

116120

56,4

Нийт дүн

1,193,696

453,808

38,0

Big Medium-sized Small

холбогдол бYхий зохиол:

  Ministry of Commerce Website Copyright and Disclaimer Statement:

      All articles marked with "Article type: Original" posted on the website of the Ministry of Commerce and its sub-sites are copyrighted by this Website and its sub-sites. Any reproduction or use by any other websites, media or individuals must be attached with a clear indication of "Source: Ministry of Commerce Website".

      All articles posted on this website or its sub-sites marked with "Article type: reproduced" or "Article type: translated" and "Article type: redistributed" come from other media, and are provided solely for the user's information, which does not mean this Website or its sub-sites endorse the ideas thereof or assume any legal liability or responsibility for their authenticity. Any other media, websites or individuals must maintain the source of information indication on this Website or its sub-sites when using the information, and shall assume legal liability for the use.

  du temps de Pékin: 2020/08/09/4AM
  du temps local: 2020/08/09/4AM

  байнгын лавлах